KÉSZ Kft.

Hírek

Stratégia alkotás a KÉSZ Csoportnál


2014. 07. 23.

A KÉSZ Csoport menedzsmentje és munkavállalói 2014-ben meghatározták a KÉSZ Csoport misszióját és vízióját, melyben Magyarország meghatározó építőipari vállalatcsoportja hosszú távú kötelezettséget és felelősséget vállalt a társadalom, a szakma és a környezet iránt.

Missziónk

Több évtizedes történelmünk során bizonyítottuk, hogy hajthatatlanul fejlesztjük környezetünket, partnereinket, munkatársainkat és velük együtt cégcsoportunkat.
Meghatározó piaci szereplőként törekszünk cégcsoportunk és a gazdaság egységének fenntartható, jövedelmező és generációkon átívelő működését biztosítani.
Valljuk, hogy a legfontosabb érték, amelyre építhetünk, az a vállalatunk több mint 30 éves múltja alatt felhalmozott tudás, és az elkötelezett, felelősségteljes  ember, aki a tudást birtokolja.
A jövőben is minden feladatunkat erre a tudásra alapozva fogjuk véghez vinni, hiszen ezzel tudunk társadalmunk és környezetünk jobbá tételéhez hozzájárulni.

Víziónk

A KÉSZ Csoport jövőképe, hogy Magyarországon piacvezető és Európában meghatározó vállalatcsoportként felhalmozott tudásával, szakértelmének széleskörű felhasználásával  a nemzet értékeit fogja képviselni, a hazai gazdaságot, társadalmat innovációs tevékenységével felelősen fejleszti, környezetének jobbá tételéhez munkájával hozzájárul.
A KÉSZ víziója és sikeres működése a megbízható, nyílt és átlátható kommunikációra, valamint a felelősségtudattal bíró, értékelvű és motivált közösségre épül.
KÉSZ Mester Udvarház, Budapest
KÉSZ Ipari Park, Kecskemét
Kinnarps Irodaház, Budapest
Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalök
KÉSZ ARÉNA